Aktualności

Print Friendly, PDF & Email

STYPENDIA DLA CUDZOZIEMCÓW

STER-Zalacznik-1-do-Umowy_Wniosek

 

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCIE Z  ZAKRESU CHEMII

Więcej informacji tutaj

 

UZUPEŁNIAJĄCE GRANTY MŁODYCH I i II rok

Najważniejsze informacje (obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018):
• Termin składania wniosków: od 28.09.2017 do 06.10.2017 r. (w wersji papierowej – pok. 7 i elektronicznej – jbelkowska@umk.pl).
• Zamówienia na rzeczy należy złożyć do 30.10.2017 r.
• Środki mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na sprzęt, materiały i odczynniki.  UWAGA!!! nie można pokryć z grantu wyjazdu na konferencje.
• Wnioski proszę składać wraz z kalkulacją (w wersji papierowej – pok. 7 i elektronicznej – jbelkowska@umk.pl)
• Realizacja grantu musi być zakończona do 30.11.2017 r. (termin ostateczny!!!)
• Sprawozdania z realizacji grantu należy złożyć do 31.12.2017  r.  (w wersji papierowej – pok. 7 i elektronicznej – jbelkowska@umk.pl)
• Granty przewidziano dla uczestników Studiów Doktoranckich z zakresu chemii  (I – II rok).

Dokumenty (obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018):

Wnioski o granty powinny być złożone na formularzach stanowiących załączniki nr 2 lub nr 4 do niniejszego regulaminu (w wersji papierowej – do Pani Joanny Bełkowskiej, pok. 72 i elektronicznej – jbelkowska@umk.pl). 

GRANTY Młodych Naukowców –  skierowane do II – IV roku Studiów Doktoranckich z zakresu Chemii  oraz młodych pracowników (do 35 roku życia)  – nabór wniosków 

Szczegóły TUTAJ

————————————————————————————————

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

  • Planowany termin rejestracji: od 1.06.2017 do 30.06.2017
  • Termin składania dokumentów: od 1.06.2017 do 30.06.2017
  • Miejsce składania dokumentów: Wydział Chemii, Gagarina 7, 87-100 Toruń, pok. nr 1 (Pani Elżbieta Chachowska)
  • Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: 03.07.2017 godz. 10:00-12:00, Audytorium I
  • Termin ogłoszenia wyników: 14.07.2017
  • Limit przyjęć: 12 osób

Więcej informacji tutaj.

————————————————————————————————-

————————————————————————

Informacje do I roku – patrz ABC dla I roku

Informacje dla IV roku i przedłużeń – patrz XYZ dla IV roku