Badania wstępne/okresowe

Print Friendly, PDF & Email

Na rozpoczęciu roku otrzymałem/łam skierowanie na badania wstępne – co dalej?

  1. Proszę sprawdzić dane osobowe, pesel, adres.
  2. Wspólnie z promotorem uzupełnić określenie stanowiska pracy (np. praca laboratoryjna, prowadzenie zajęć dydaktycznych itd.) oraz opis warunków pracy – czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne, biologiczne i inne.
  3. Skierowanie powinno być podpisane przez kierownika Katedry.
  4. Skierowanie trafia do pokoju nr 1.
  5. Podpisane skierowanie jest gotowe do odbioru – otrzymują Państwo w tej sprawie e-maila.
  6. Aby umówić się na badania wstępne w APL należy skontaktować się z Panią E. Węgiełek – tel. 56 611 43 49

Kiedy powinienem/am wykonać badania okresowe?

  1. Po urlopie macierzyńskim.
  2. Po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.
  3. Przed okresem końca ważności poprzednich badań wstępnych/okresowych.

W wyżej wymienionych sytuacjach należy bezzwłocznie zgłosić się do pok nr 1 w celu otrzymania skierowania.