Stypendium rektora dla doktorantów

Print Friendly, PDF & Email

WNIOSKI O STYPENDIUM NAUKOWE SKŁADA SIĘ PRZEZ GENERATOR WNIOSKÓW W SYSTEMIE USOS

Harmonogram prac związany z pomocą materialną w roku akademickim 2021 2022

 

KRYTERIA OCENY

Kryteria oceny od 1.10.2020 r.

Kryteria oceny

 

UWAGA!!! Należy dostarczyć JEDEN komplet załączników (do stypendiów: doktoranckiego, projakościowego, naukowego). Komisje będą zbierały się w różnych terminach, więc przyporządkuje dokumenty do odpowiedniego wniosku). Proszę pamiętać, że każdy wniosek wymaga innych załączników (patrz wymogi przy składaniu danych wniosków).

Wnioski powinny być złożone ze WSZYSTKIMI załącznikami. Wnioski niekompletne będą odrzucane.