Legitymacja doktorancka

Print Friendly, PDF & Email

Opłata za legitymację doktorancką wynosi 17,00 zł.
Opłata za duplikat legitymacji wynosi 25,50 zł 

Co należy zrobić w przypadku zgubienia/kradzieży legitymacji?
Należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w Dziekanacie ds. Studiów doktoranckich (pok. 72). Dotychczasowa legitymacja musi zostać zablokowana. Przez swoje konto w USOSweb należy wpłacić odpowiednią kwotę (patrz wyżej). Wydrukowane z USOSweba podanie wraz z potwierdzeniem zapłaty należy dostarczyć do pok. 72. Czas oczekiwania na legitymację – ok 7 dni.