Stypendium projakościowe

Print Friendly, PDF & Email

Regulamin i kryteria

Wnioski

 

Do wydruków z Excela należy dołączyć strony z Worda. Wniosek w Excelu należy przesłać także w wersji elektronicznej, na adres jbelkowska@umk.pl

UWAGA!! Należy dostarczyć JEDEN komplet załączników (do stypendiów: doktoranckiego, projakościowego, naukowego). Komisje będą zbierały się w różnych terminach, więc przyporządkuję dokumenty do odpowiedniego wniosku). Proszę  pamiętać, że każdy wniosek wymaga trochę innych załączników (patrz wymogi przy składaniu danych wniosków).

Wnioski powinny być złożone wraz z WSZYSTKIMI załącznikami. Wnioski niekompletne będą odrzucane.