Problematyka naukowa

Print Friendly, PDF & Email
 • fizykochemia polimerów, procesy membranowe, fizykochemia zjawisk powierzchniowych, materiały węglowe, chemia radiacyjna
 • nowe materiały i nanomateriały
 • synteza, struktura, kinetyka i mechanizmy reakcji związków koordynacyjnych
 • synteza asymetryczna, związki metaloorganiczne, synteza związków biologicznie czynnych
 • chemia środowiskowa
 • metody separacji, chromatografia i techniki łączone, metody mikrooznaczeń związków biologicznie czynnych
 • analiza żywności
 • efekty korelacji elektronowej układów wieloelektronowych oraz teoria nieliniowych własności elektrycznych atomów i molekuł
 • relatywistyczna chemia kwantowa
 • krystalochemia
 • fizykochemia procesów technologicznych, utylizacja i neutralizacja odpadów
 • chemia medyczna, synteza i badania leków przeciwnowotworowych i przeciwgrzybicznych; nukleozydy, nukleotydy i DNA
 • mechanizmy działania leków oraz biochemicznych przemian zasad azotowych