Granty Młodych Naukowców

Print Friendly, PDF & Email

GRANTY MŁODYCH dla uczestników Studiów Doktoranckich z zakresu chemii, doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Academia Copernicana z zakresu nauk chemicznych

Termin składania wniosków: 18.03.2022 r.

Dokumenty:

 

GRANTY DZIEKANA NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Granty indywidualne przyznawane są doktorantom i pracownikom Wydziału Chemii na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej. Wnioski należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu powołania recenzentów rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Maksymalna kwota grantu wynosi 4 500,00 zł.

Dokumenty: