Stypendia

Print Friendly, PDF & Email

UWAGA !!! Należy dostarczyć JEDEN komplet załączników (do stypendiów: doktoranckiego, projakościowego, naukowego). Do stypendium Ministra składa się osobny komplet załączników. Komisje będą zbierały się w różnych terminach, więc przyporządkuję dokumenty do odpowiedniego wniosku). Proszę tylko pamiętać, że każdy wniosek wymaga trochę innych załączników (patrz wymogi przy składaniu danych wniosków).

Wnioski powinny być złożone wraz z WSZYSTKIMI załącznikami. Wnioski niekompletne będą odrzucane.