Stypendium doktoranckie

Print Friendly, PDF & Email

UWAGA!

Od roku akademickiego 2020/21 obowiązuje nowe zarządzenie w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego uczestnikom studiów doktoranckich

ZARZĄDZENIE Nr 139 Rektora UMK w Toruniu z dnia 29 czerwca 2020 r.

Wzór wniosku

Kryteria i zasady oceny postępów naukowych doktorantów

arkusz-oceny-doktoranta-styp_doktoranckie

wykaz wydawnictw

wykaz czasopism – https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf

 

ARCHIWUM

Regulamin/Rozporządzenie i kryteria

Wnioski

UWAGA!!! Należy dostarczyć JEDEN komplet załączników (do stypendiów: doktoranckiego, projakościowego, naukowego). Komisje będą zbierały się w różnych terminach, więc przyporządkuje dokumenty do odpowiedniego wniosku. Proszę pamiętać, że każdy wniosek wymaga innych załączników (patrz wymogi przy składaniu danych wniosków).

Wnioski powinny być złożone ze WSZYSTKIMI załącznikami. Wnioski niekompletne będą odrzucane.