FAQ czyli pytania i odpowiedzi

Print Friendly, PDF & Email

Indeks doktoranta

 1. Jak należy wypełnić indeks?
  Wszystkie informacje tutaj.

Badania wstępne/okresowe

 1. Na rozpoczęciu roku otrzymałem/łam skierowanie na badania wstępne – co dalej?
 2. Kiedy powinienem/am wykonać badania okresowe?
  Wszystkie informacje tutaj.

Przewód doktorski

 1. Jakie dokumenty powinnam/powinienem przygotować do wszczęcia przewodu?
  Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Rozprawa doktorska. W sprawach związanych z otwarciem przewodu, doktorskiego, egzaminami doktorskimi oraz obronami prac proszę się kontaktować z Kierownikiem Dziekanatu Wydziału Chemii: dr Katarzyna Białowicz, e-mail:  katarzyna.bialowicz@chem.umk.pl , tel: 56 611 45 77
 2. Kiedy należy zdać egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej?
  Egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej (filozofii lub ekonomii) i języka obcego zdaje się po wszczęciu przewodu doktorskiego, egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – po złożeniu pracy i uzyskaniu pozytywnych recenzji.
 3. Czy istnieje termin wszczęcia przewodu doktorskiego?
  Przewód doktorski należy wszcząć najpóźniej do końca III roku studiów.

Konto e-mail lub w systemie USOS

 1. Jak założyć konto plus wiele innych cennych informacji na temat kont e-mail, kont w systemie USOS i serwera uczelnitutaj

Studia

 1. Ile godzin dydaktycznych muszę wyrobić podczas studiów?
  Informacja o obowiązkowej liczby godzin, które należy zrealizować w trakcie studiów znajduje się w planie studiów.
 2. Czy jestem zobowiązany/zobowiązana do składania sprawozdania z działalności dydaktycznej (karty obciążeń)?
  Tak, każdy z uczestników studiów doktoranckich jest zobowiązany do złożenia karty obciążeń – wstępną w październiku oraz końcową z wykonanymi zajęciami, w terminie do 20 września. Karty generowane są z USOSa.
  Karta musi być wypełniona (rubryka godziny wykonane musi być zgodna z rubryka godziny pracy) podpisana przez doktoranta oraz Kierownika Katedry i dostarczona do pok. nr. 72.
 3. Gdzie/Kiedy/Jak zapisać się na zajęcia?
  Zapisy na zajęcia odbywają się w pierwszych tygodniach października. Dokładny termin zostanie przesłany na Państwa maila oraz umieszczony w kalendarzu.  Z ofertą zajęć można zapoznać się tutaj. Zapisy odbywają się drogą tradycyjną (nie przez system USOS). Zapraszam do pok. 72.
 4. Czy istnieje wzór sprawozdania rocznego? Co musi ono zawierać?
  Nie ma ogólnie przyjętego wzoru. Należy wpisać swoje dane, numer indeksu, wypisać zrealizowane zajęcia, udział w konferencjach (z wymieniem posterów, abstraktów), wypisać patenty, publikacje (już wydrukowane lub w druku ale z numerem DOI). Sprawozdanie powinno zawierać opis przeprowadzonych w danym roku akademickim prac. Sprawozdanie MUSI być podpisane przez doktoranta!!!
  Sprawozdanie wraz z uzupełnionym indeksem należy złożyć w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich w terminie do 20-tego września (nie później!!!!).
 5. Jak powinny wyglądać wpisy do indeksu?
  Informacje tutaj.

Urlop

 1. Czy należy wypisywać kartę urlopową?
  Oczywiście. Druk do pobrania tutaj.

Ubezpieczenie

 1. Skończyłam/Skończyłem 26 lat. Co dalej z moim ubezpieczeniem?
  Więcej informacji tutaj.

Legitymacja

 1. Co należy zrobić w przypadku zgubienia/kradzieży legitymacji?
  Należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w Dziekanacie ds Studiów doktoranckich (pok. 72). Dotychczasowa legitymacja musi zostać zablokowana. Należy poprzez swoje konto w USOSweb wpłacić odpowiednią kwotę (patrz tutaj). Wydrukowane z USOSweba podanie wraz z potwierdzeniem zapłaty należy dostarczyć do pok. 72. Czas oczekiwania na legitymację – ok 7 dni.