Indeks doktoranta – jak wypełnić

Print Friendly, PDF & Email

Indeks otrzymują Państwo w momencie rozpoczęcia studiów doktoranckich. Jest to główny dokument, poświadczający przebieg Państwa studiów.

Jak należy wypełnić indeks?

 1. Indeks powinien być podpisany.
 2. Zajęcia wpisuje się na stronach od 10 do 19.
 3. Na górze, w nagłówku należy wpisać obowiązujący rok akademicki,
 4. Zajęcia, na które Państwo uczęszczają podczas danego roku akademickiego powinny być wpisane do indeksu. Proszę zwrócić uwagę na poprawny tytuł zajęć (ma być zgodny z obowiązującym w programie studiów).
 5. Obok tytułu zajęć należy wpisać formę zajęć, tzn. w – wykład, lab – laboratorium, ćw – ćwiczenia, kon. – konwersatorium,
 6. Należy wypisać czy przedmiot kończył się egzaminem (EGZ) czy zaliczeniem (ZAL),
 7. Roczniki, które realizują program z punktami ECTS, w indeksie wpisują punkty ECTS.
 8. Należy pamiętać, aby wpisać liczbę godzin i prowadzącego,
 9. UWAGA!!! Wpisy w indeksie muszą być zgodne z systemem USOS. Proszę sprawdzać czy wszytko w USOSie jest wpisane/podpięte – jeśli są jakieś problemy należy skontaktować się z P. Joanną Bełkowską (tel. 56 611 47 26, p. 72).
 10. Roczniki, które obowiązuje indywidualny plan studiów składany w październiku powinny przypilnować, aby plan był zgodny z indeksem i USOSem. Zawsze można aneksować złożony wcześniej plan.
 11. W indeksie należy wpisać prowadzone zajęcia dydaktyczne – nazwę i formę przedmiotu, ilość godzin. Wpisu dokonuje współprowadzący lub kierownik laboratorium.
 12. Tylko seminarium i prowadzenie zajęć dydaktycznych mogą być wpisane jako zaliczenie nie na ocenę.
 13. Osoby będące na IV (przedłużeniu, czyli roboczo zwanym „V” i „VI” r.) powinny mieć wpis z seminarium naukowego.
 14. Na stronach 26-31, proszę wpisywać wszelkie praktyki oraz staże krajowe i zagraniczne.

W razie pytań proszę o kontakt.